Sosiaalisen median hyödyntäminen omalla alalla

Rupesin miettiä, miten sosiaalista mediaa voisi hyödyntää omalla alalla, sekä miksi ja miten yritykset/organisaation voisivat käyttää sosiaalista media. Jos ruven katsomaan liiketalouden alan, jonka itse opiskelen, niin yritykset hyötyvät todella paljon sosiaalisesta mediasta  esim. Instaframista ja Facebookista. Sillä sosiaalisessa mediassa he voivat laajasti mainosta omasta yrityksestä,omille asiakkaille ja samalla saada uusia potentiaalisia asiakkaita. Voivat esittä uusia tuotteita, palveluita ja tarjouksia, sekä tehdä erilaisia arvonta tilaisuuksia, joiden kautta voisivat kerätä itselle enemmän seuraajia/asiakkaita. Lisäksi yritykset voivat kertoa omista uutisista ja jakaa erillaisia videoita ja linkeja, jotka voisivat hyödyntä heidän toiminta ja anta asiakkaille enemmän tietoa.

Sosiaalinen media on  yksi tärkeimmistä asioista nykymaailmassa, koska lähes kaikki tapahtu digitaalisessa maailmassa. Asiakkaat ovat enemmän netissä ja se on helpoin ja nopein tapa saada uutta tietoa yrityksestä netissä, kuin mennä esimerkiksi paikan päälle. Kaikki etsivät tietoa netissä, joten yrityksen kannata olla siellä ja hyödyntää erilaisia some kanavia. 

Suurin osa asiakkaista käytävät Facebook ja Instagram kanavia seuratakseen suosikki yritysten tilanteita ja uutisia. Kuin olen huomannut niin useimmat yritykset panostavat enemmän omiin Facebook sivuihin, se johtuu varmaan siitä, että siellä on paljon eri ikäisiä asiakkaita, varsinkin keski ikäisia ja sitä vanhempia. Silloin kun Instagram on enemmän nuoremman porukkan paikka. Mutta se on kuitenkin kovassa nousussa ja on suosittu some kanava. Yritysten kannata käytä molempia kanavia, jos he haluavat tavoita enemmän eri ikäisiä ja ri tasoisia asiakkaita. Sillä on mahdollisuus, että jos asiakas ei pyöri Instagramissa, niin se saattaa olla Facebookissa ja toisinpäin. Eli mitä enemmän kanavia käytä julkaistaksen oman yrityksen tietoa/tuotteita/taitoja  sitä paremmin tuloksia tule. Jos yritystä ei löydy netistä, niin sen mahdollisuudet kasvun ovat todella heikkoja. Sillä nykyaika on sosiaalinen media.